लीले चढ़ श्री श्याम पधारा करो स्वागत बाबा को लिरिक्स

Karo Swagat Baba Ko Lyrics

धन्य घडी धन्य भाग्य हमारा,
लीले चढ़ श्री श्याम पधारा, करो स्वागत बाबा को
करो स्वागत बाबा को…

चन्दन चौकी लयायाजी, गंगाजल मँगवायाजी,
बैठो म्हारा श्याम धनि, भगता ने बुलवायाजी,
धीरे धीरे चरण पखारो, श्याम धनि की आरती उतारो,
करो स्वागत बाबा को…

सबको मनडो मोह लियो, रूप सजिलो बाबा को,
भगता न प्यारो लागे, घोड़ो लिलो बाबा को,
लूण राइ वारो जी वारो, श्याम धनि की नजर उतारो,
करो स्वागत बाबा को…

आज बड़ो ही शुभ दिन हे, श्याम धनि घर आयाजी,
भजन करो सच्चे दिल से, यो संदेशो लयायाजी,
बनवारी को कहनो हे, श्याम शरण में रहणो हे,
करो स्वागत बाबा को…